Политическа платформа за участие в местни избори 2011 – “ Тринадесет стъпки за Дряново „

Политическа платформа „ Тринадесет стъпки за Дряново „

Уважаеми съграждани, ние кандидатите от Коалиция Обединена левица – Дряново , заявяваме че ще работим, за да стане нашата община по-добро място за живеене, правене на бизнес и почивка. Тези цели може да бъдат постигнати с изпълнение на тринадесет стъпки:

 1. Създаване на „ Индустриална зона „ , в която с общинска помощ и подкрепа, чрез изграждане на инфраструктурата от Общината да бъдат привлечени ,инвестиции с цел създаване на нови работни места.
 2. Оптимизиране на Общинското здравеопазване с цел намаляване на загубите на общинската болница и повишаване качеството на медицинските услуги, за жителите на общината.
 3. Пълна прозрачност и граждански контрол на работата на Общинска администрация, Общински съвет и Комисиите за провеждане на обществените поръчки, търгове и конкурси. Търсене на максимална ефективност за общината при похарчването на всеки един лев, общинска пара.
 4. Създаване на структура в общинска администрация ,с цел подпомагане и насърчаване на бизнеса и работодателите в Дряново, с цел увеличаване на заетостта.
 5. Увеличаване на Общинската помощ за всяко новородено дете в Общината и създаване на Общински фонд за подпомагане на младите семейства с репродуктивни проблеми, например нуждаещи се от инвитро процедури.
 6. Оптимизиране на структурата и щата на Общинска администрация, с цел повишаване компетентността, ефективността и мотивацията на служителите, с цел сроковете за извършване на услуги на гражданите да се намалят драстично.
 7. Ефективно и прозрачно управление и стопанисване на общинското имущество, земи и гори, с основна цел повишаване на общинските приходи и изпълнение на собствена инвестиционна и социална политика на общината.
 8. Създаване на общински фонд „ За насърчаването на местни инициативи „. Пред него групи от жителите на общината ще могат да кандидатстват по определен ред, за финансиране закупуването на материали, за ремонта на квартални градинки, тротоари и фасади на жилищни сгради и други инфраструктурни съоръжения. Целта е да се развива гражданското общество и отговорност към опазването на общата собственост.
 9. Приоритетно възлагане на общинските поръчки в сферата на строителството и комуналните услуги на общинската фирма, а за останалите поръчки на местни Дряновски фирми.
 10. Обогатяване на спортната база в общината. Завършване на втория етап на спортната зала, мултифункционално игрище с изкуствена настилка на стадион Локомотив, тренировъчни игрища в Дряново и с.Царева Ливада. Ремонт на спортните площадки в училищата.
 11. Оптимизиране на професионалното образование, с цел запазване на поне една паралелка с технически профил в общината и намаляване процента на пътуващи за други общини ученици.
 12. Работа с НПО за повишаване на качеството на живота на групите в неравностойно положение.
 13. Приемственост в управлението. От всеки мандат има останало по нещо добро , респективно и грешни неща. Продължаване на добрите начинания и активна работа за поправяне на грешките в миналото.

   Коментарите са забранени.