Цветан Йорданов за бъдещето!

Цветан Йорданов Йорданов

Над 10 спортни клуба работят в Община Дряново,макар че икономическата криза и демографски проблеми сложиха своя отпечатък и над тях.Такива клубове ,като клуба по лека атлетика,туристическото ориентиране,тенис на корт,самбо и джудо,футбол,продължават да функционират успешно,а техните състезатели носят с постиженията си радост на дряновци!
Други като баскетбол,волейбол,ръгби,карате,билярд,временно темпото на активност или „замразиха“дейността си.
Убеден съм,че като общински съветник,през всичките мандати до момента,съм дал всичко от себе си за развитието на спорта в Дряново.Като председател на общинският съвет в града ,а и като председател на постоянната комисия по образование,култура,младежта и спорта съм предлагал идеи и защитавал десетки предложения,за подпомагане на спортните инициативи в нашия град и община. Истината е ,че средствата,заложени в общинският бюджет за спорта са малко и се налага събирането на такси от клубовете и търсенето на спомоществователи.
Удовлетворен съм,че като общински съветник и член на управителните съвети на няколко спортни клубове в града,допринасям за тяхното развитие и просперитет.Нужно е да се разбере,че спорта укрепва здравето,развива мисълта и дисциплинира децата,младежите и всички хора,а най-важното е ,че той предпазва нашите деца от съвременните пороци на обществото –алкохол,цигари и наркотици!
Идеите ми за бъдещето са свързани с обогатяване на спортната база в общината.длъжни сме с общи усилия да доизградим спортната зала в Дряново.Да ремонтираме и обновим всички спортни площадки в училищата.Да изградим мултифункционални игрища с изкуствена настилка.Необходима е постоянна поддръжка и на тренировъчните игрища в Дряново,Царева Ливада и Гостилица.
За всичко това са нужни много пари,с които нито общината ,нито училищата и спортните клубове разполагат.Единственият и най-правилен път е изработването на проекти и кандидатстването ни пред български и европейски донори и организации.

Коментарите са забранени.