Николай Марков за бъдещето!

Николай Бончев Марков

Г-н Марков, какво Ви мотивира да се кандидатирате ?

Аз съм роден, работя и живея тук. Срещам се по улиците с хората и зная проблемите им. Взел съм решение за себе си да прекарам живота си в Дряново.
Вече два мандата съм общински съветник в Община Дряново. За тези години съм работил съвестно и компетентно в областта на икономиката, образованието и социалните дейности. Вносител съм на множество предложения, които общински съвет е приел за решения като:
- Въвеждане на общинска помощ за всяко новородено или осиновено дете до трето в Общината,
- Създаване на индустриална зона в Общината,
- Редица предложения за прозрачност в управлението ,с които задължаваме Кмета на общината переодично да предоставя на гражданите важни информации за общността,
- Създаване на комисия за контрол на обществените поръчки,
- Декларация до президента, министър председателя, министъра на здравеопазването за запазване дейността на Общинската болница,
- Още десетки предложения и питания в областта на финансите, бюджета, икономиката, образованието и социалните дейностти.
За съжаление обаче правомощията ми като общински съветник са ограничени и голяма част от предложенията ми, макар и приети от общински съвет ,не са реализирани на практика от Кмета на общината. По тази причина се мотивирах да се кандидатирам и ако жителите на общината ми дадат шанс да осъществя докрай своите виждания за управление и просперитет на общината.

Споменавате създаване на индустриална зона в Дряново, какво точно имате впредвит?

На мнение съм, че Общината през всичките години след 1990 г. не работи достатъчно активно в областта на икономиката, а същата създава работни места и носи приходи в общинския бюджет. Ако няма пари в бюджета, общината е в невъзможност да осъществява своите политики в областа на инфраструктура, социалната сфера, здравеопазване, образование, спорта и т.н. Развиването на икономиката и създаването на работни места трябва да е приоритет на следващото управление.
В своята работа през последните години натрупах достатъчно опит в работата с чуждестранни инвеститори и зная от какво имат нужда за да се установят тук и да разкрият работни места. Никой инвеститор няма да вземе решение да доиде и да инвестира в Дряново ,ако тук не съумеем да създадем благоприятни условия за бизнеса му. Тези хора се интересуват от масимално бързо започване на дейността им, бюрократичните пречки да бъдат сведени до мининум, проблемите с администрацията да бъдат решавани максимално бързо, да бъде изградена инфраструктурата, нужна за нормалното функциониране на обекта им.
В тази връзка смятам, че общината трябва да комасира общински или частни парцели, да промени предназначението на земята за да са подходящи за индустриално строителство, да изгради инфраструктурата около тях и тогава да ги предлага на чуждестранни и местни инвеститори за създаване на производства и разкриване на работни места.
Такива индустриални зони са изградени на няколко места в България с европеиски, държавни или общински средства и ефекта за местната икономика и заетоста винаги е много положителен.

Предизборната ви програма „ 13 стъпки за дряново „ прави впечатление, че е семпла. На какво се дължи това?

Аз съм на мнение, че ако всичко е приотирет , то значи на практика нямаш такъв. Както знаете преди избори и след лов се лъже най-много. Аз искам да съм честен с жителите на Общината и да обещая няколко неща, но да се концентрирам върху тях и да ги изпълня. На местните избори през 2007 излязохме с предизбора програма от 10 точки и се гордея да заява че 90% от тях успяхме да ги прокараме като решения през Общински съвет.

Имате няколко интересни идеи в социалната сфера, какво ще добавите за тях ?

Аз съм израснал и възпитан в семейство с леви политически възгледи и като такъв имам отношение към социалната политика и към хората в неравностоино положение.
- Както казах ние сме инициатори за въвеждане на общинската помощ за новородени или осиновени деца в общината. Смятам че сумата на помоща от 300 лева към момента е недостатъчна и трябва да се търсят възможности за увеличаването и.
- Предлагаме и се ангажираме със създаване на общински фонд за подпомагане на младите семейства с репродуктивни проблеми, например нуждаещи се от инвитро процедури. Мисля ,че е по силите на общината по определен ред да отделя на година средства за 2-3 семейства от Общината с такива проблеми.
- С част от капиталовите разходи на общината предлагаме създаване на общински фонд „ За насърчаването на местни инициативи „. Пред него групи от жителите на общината ще могат да кандидатстват по определен ред, за финансиране закупуването на материали, за ремонта на квартални градинки, тротоари и фасади на жилищни сгради и други инфраструктурни съоръжения.
- Предлагаме и се ангажираме Общината да започне да стопаниства общинските земи и гори ефективно, например ако общината стопанисва сама горския си фонд, ще може да добива дърва за огрев и да ги предоставя по определен ред на по-ниска цена от пазарната на хора в неравностойно положение.

Защо според вас, всяка следваща кампания за местните избори се принизяват на все по посредствено ниво?

За съжаление кандидатирането за кмет и съветници започна да се превръща в някъкъв странен вид масов дряновски спорт. В желанието си да бъдат забелязани, маргиналните кандидати нямащи идеи , визия за бъдещето на Общината и достоен начин да впечатлят обществеността започват да плискат помия по опонентите си, мислейки си, че по тоя начин ще бъдат забелязани и оценени от избирателя.
След досега с такива личности в нормалните хора остава чувсто за омерзение от местната политиката и логично води до тяхното отдръпване от обществения живот в общината.
Напоследък се наслушах и начетох на какви ли не писания по мой адрес ,изписани от двама от гореописаните кандидати. Нямам намерение да им отговарям. Както се казва в една народна мъдрост ,ако се боря с прасе и двамата ще станем в кал, но за разлика от мен на прасето ще му хареса!
Във връзка с инсинуациите по мой адрес само искам да вметна че за разлика от всички останали кандидати за кметове съм оповестил данъчните си декларации на страниците на сайта на обединена левица: http://levica.dryanovo.me

Г-н Марков искате ли да споделите нещо в заключение на казаното ?

Бих искал да благодаря на всички хора,взели участие в предизборните ни срещи.
Тяхната подкрепа значи много за мен. Също така бих искал да призова всички дряновци да подкрепят кандидатите на Обединена левица – Дряново. Гласувайте с номер 34 от интегралната бюлетина !

Коментарите са забранени.